Alueesta

Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalue on julkisoikeudellinen yleishyödyllinen yhdistys. Kalatalousalueen tarkoitus on kehittää alueensa kalataloutta ja edistää jäsentensä yhteistyötä järjestämään kalavarojen kestävää käyttöä ja hoitoa.

Kalatalousalueen pinta-ala on noin 27 585 hehtaaria ja siihen kuuluu Kirkkonummen ja Siuntion kuntien merialue, järvet ja joet sekä Vihdin kunnassa ja Lohjan kaupungissa olevat järvet ja joet, jotka kuuluvat Siuntionjoen vesistöön. Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalueella on noin 280 osakaskuntia ja 760 jaettuja vesialueita. Lue lisää alueen vesienomistuksesta tästä.

Merialueella harjoitetaan vapaa-ajan kalastusta ja kaupallista kalastusta, ja merialue on selvästi kalataloudellisesti merkittävintä aluetta kalatalousalueella. Sisävesialueilla harjoitetaan lähinnä vapaa-ajan kalastusta ja ravustusta. Sisävesillä on kuitenkin tärkeä merkitys kotitarvekalastukselle, vesien virkistyskäytölle ja vaelluskaloille lisääntymisalueina. Yleisimmät saaliskalat rannikko- ja sisävesillä ovat olleet ahven, kuha ja hauki.

Kalatalousalueen jäsenet ja osallistuminen yleiskokoukseen

Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat ja valtakunnalliset kalatalousalan organisaatiot. Jäsenyys on automaattinen ja sitä ei voida valita tai poistaa. Jäsenyys on maksuton.

Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous. Yleiskokous pidetään yleensä huhtikuussa. Tietyn vesialueen hehtaarimäärän omaavat osakaskunnat, riittävän suuren alueen vesialueen omistajat ja valtakunnalliset kalastusalan järjestöt voi lähettää edustajan kokoukseen. Rekisteröidyillä alueellisilla ympäristön- ja luonnonsuojeluyhdistyksillä on oikeus edustajaan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Lisää kalatalousalueista voit lukea Kalatalouden Keskusliiton kotisivuilta.