Ajankohtaiset omistajakorvaukset

Yleiskokous 24.4.2023 päätti omistajakorvauksien jaosta:

Omistajakorvaus jaetaan viehekalastusrasitukseen perustuen, sellaisen viehekalastuksen, jota suoritetaan maksetulla kalastonhoitomaksun mukaisella luvalla. Kalatalousalue jakaa omistajakorvaukset Kalpa-palvelun avulla. Pisteytysasteikossa 0 tarkoittaa, ettei kalastuspainetta ole ollenkaan ja 5 huomattavan suurta kalastuspainetta. VARELY on hyväksyttävä jakoperusteen, ennen kuin jako toteutetaan koska käyttö- ja hoitosuunnitelmaa ei ole hyväksytty.

Päätösehdotus: Hallitus ehdottaa yleiskokoukselle, että annetaan alueen perusarvoksi 3.
Jako koskee vuoden 2022 omistajakorvauksia (48 761 €), VARELYn päätös 2.3.2023 VARELY/1419/2023. Korvaus jaetaan 31.12.2022 omistussuhteiden mukaisesti.

Keskustelu
Todettiin että kartassa on seuraavat virheet: Pikkalanjoki kuuluu saada neljä pistettä (= keltainen) ja Puolustusvoimien alue Upinniemen ympärillä kuuluu saada nolla pistettä (=harmaa)

Hallitus on työstänyt jakoehdotuksen edellisen yleiskokouksen keskustelujen jälkeen mutta tämän kokouksen keskusteluissa ilmeni edelleen tyytymättömyyttä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Todenneet virheet korjataan.
Korjattu jakokartta koko kalatalousalueelta esitetään kotisivuilla selityksineen. Kehotetaan vesialeen omistajia esittää mielipiteitä jaosta hallitukselle viimeistään 15.10.2023.

Tästä voit tutustua tarkempaan karttaan ja värien selityksiin