Yleiskokoukset

Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää vähintään kerran vuodessa kokoontuva kalatalousalueen yleiskokous, joka pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous voidaan tarpeen niin vaatiessa kutsua myös ohjesäännön mukaisessa järjestyksessä koolle.

Tietyn vesialueen hehtaarimäärän omaavat osakaskunnat, riittävän suuren alueen vesialueen omistajat ja valtakunnalliset kalastusalan järjestöt voi lähettää edustajan kokoukseen. Rekisteröidyillä alueellisilla ympäristön- ja luonnonsuojeluyhdistyksillä on oikeus edustajaan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Lisää infoa jäsenistä ja osallistumisesta kokouksiin alla, sekä sivuilla alueesta ja vesienomistus.

Yleiskokousmateriaalit löydät alla.

Yleiskokous 29.4.2024


Yleiskokous 24.4.2023


Yleiskokous 12.4.2022


Ylimääräinen kokous 14.12.2021


Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Anna mielipiteesi suunnitelmasta viimeistään 17.11.2021.
Voit ladata suunnitelmaluonnoksen tästä:

Tästä tietoja mihin lähetät mielipiteet:


Yleiskokous 26.4.2021


Yleiskokous 2020