Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Jokaisen kalatalousalueen on laadittava aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on turvata alueen kalavarojen kestävä käyttö ja tuotto sekä biologinen monimuotoisuus. 

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on laatinut Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) kiinteässä yhteistyössä hallituksen kanssa. Kalatalousalueella piti ylimääräisen kokouksen 14.12.2021, jossa vahvistettiin käyttö- ja hoitosuunnitelma. Voit tutustua käyttö- ja hoitosuunnitelmaan tässä.

Käyttö- ja hoitosuunnitelmasta annettiin oikaisuvaatimus, joka käsiteltiin yleiskokouksessa keväällä 2022. Päätöksestä on valittu Helsingin hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeus pyysi kalatalousalueen lausuntoa asiasta ja se on annettu 29.8.2022. Kalatalousalue odottaa hallinto-oikeuden ratkaisua.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano

Käyttö- ja hoitosuunnitelman saatua lainvoiman, suunnitelman toteuttamisesta tulee vastaamaan kalatalousalue yhdessä kalastusoikeuksien haltijoiden ja viranomaisten kanssa. Osakaskuntien ja jaettujen vesialueiden omistajien on noudatettava vesialueillaan käyttö- ja hoitosuunnitelman linjauksia kalastuksen järjestämisen ja kalavesien hoidon osalta. Myös viranomaisten on otettava suunnitelman linjaukset huomioon. ELY-keskus toimeenpanee sellaiset alueelliset säätelytoimenpiteet, joiden soveltaminen edellyttää ELY:n päätöstä.