Säätely

Kalastuksen säätely

Alueella on voimassa useita kalastusmääräyksiä, jotka vaikuttavat kalastukseen, omistajien omien määräyksien lisäksi. Omistajien omista määräyksistä saat tietoosi, kun hankit kalastuslupia. Jos lupamääräykset ovat sallivammat kuin lain tai Varsinais-Suomen ELY-keskuksen määräykset sinun on noudattava lain ja ELY-keskuksen määräykset.

Vaelluskalojen nousun turvaamiseksi Pikkalanlahden suun edustalla on tehty kalaväylän merkitsemistoimitus. Kalaväylän alueella on verkko- ja rysäkalastus kielletty. Lisäksi Siuntionjoen ja Mankinjoen suualueella kalastus troolilla ja nuotalla on kielletty 5 kilometrin ja isorysäpyynti 3 kilometrin säteellä (Kalastuslaki 66 §). Luonnonsuojelualueista Porkkalan saariston luonnonsuojelualueella on kaikki kalastus paitsi onginta ja pilkkiminen kielletty. Tämän kaakkoispuolella sijaitsevalla Galjonsgrundin luonnonsuojelualueella on kaikenlainen kalastus kielletty, ja pohjoispuolella sijaitsevalla Segelkobbarnan luonnonsuojelualueella kalastus on kielletty 1.4–31.7. välisenä aikana. Tallholmenin ja Mössöön saarien luonnonsuojelualueilla on kaikenlainen kalastus kielletty ja samoin Mickelskärsfjärdenin alueella sijaitsee Enbusken-Rönnbusken luonnonsuojelualueella. Kalatalousalueen ulkopuolella on myös Kallbådan hylkeidensuojelualue. Alueen sisemmässä osassa on liikkuminen kalastus mukaan lukien kielletty ilman Metsähallituksen lupaa ympäri vuoden, ja ulommassa liikkuminen ja kalastus on kielletty 1.2.–15.6. ilman Metsähallituksen lupaa.

Ennen kalaan lähtöä, tarkista aina viranomaisten ylläpitämästä Kalastusrajoitus.fi -sivulta ajankohtaista tietoa voimassa olevista kalastusrajoituksista. Samat merkinnöt löydät myös kalatalousalueen karttasivulla.

Pyyntimitat, rauhoitusajat ja suojeluarvot

Joillakin kaloilla on kalastuslain ja -asetuksen mukaan pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja. Esimerkiksi villi meritaimen (rasvaevälinen) on lain mukaan rauhoitettu koko Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalueen alueella. Rasvaeväleikatun taimenen pyyntimitta on vähintään 50 cm ja sitä ei saa kalastaa joessa ja purossa ajalla 1.9.–30.11. Tarkemmat tiedot eri kalalajien pyyntimitoista ja rauhoitusajoista tästä.

Mikäli tarvitset tietoa, miten erottaa eväleikatun ja evällisen kalan, tai miten erottaa lohen taimenesta, lue lisää Suomu -lehdestä, sivulla 10.

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut suojeluarvot uhanalaisille kalalajeille ja jokiravulle. Kalalajit, joita asiaa koskee ovat muun muassa mereen laskevassa joessa tai purossa oleva siika, lohi, taimen ja ankerias. Kattavaan listaan lajeista ja niiden arvosta voit tutustua tästä. Suojeluarvo tulee maksettavaksi mahdollisen sakkorangaistuksen lisäksi, jos kalastusrikoksen tai -rikkomuksen yhteydessä on otettu saaliiksi uhanalaista kalaa.

Pyydysten merkintä

Pyydykset pitää merkitä oikealla tavalla ja niissä on oltava kalastajan yhteistiedot. Talvikalastuksella ja ravustuksella on omat säännöt. Tarkemmat tiedot pyydysten merkinnästä tästä.

Käsittele ja lopeta kala tai rapu asianmukaisesti

Takaisin veteen laskettavaa kalaa on käsiteltävä mahdollisimman varoen. Jos takaisin veteen laskettava kala on selvästi vahingoittunut, kala on lopetettava ennen kuin se lasketaan veteen. 

Saaliiksi otettava tai syöttinä käytettävä kala on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti sen lopetukseen soveltuvalla tavalla. Saaliskalan lopetusta voidaan lykätä, jos olosuhteet vaikeuttavat lopetusta, tai jos saalista säilytetään sumpussa tai muussa vastaavassa kalojen tai rapujen säilyttämiseen soveltuvassa laitteessa tai tilassa. Lopetusvelvollisuus ei koske kerralla saatavaa suurta saalismäärää.

Rapu on lopetettava menetelmällä, joka aiheuttaa sen kuoleman mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Lue lisää tästä.