Omistajakorvaukset

Vesialueen omistajille maksetaan korvaus kalavesien viehekalastuskäytöstä. Paikallinen viehekalastusrasitus vahvistetaan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa. Omistajakorvaukset kerätään kalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista.

Omistaja, joka haluaa olla mukana toteuttamassa kalatalousalueelle kuuluvia tehtäviä, voi jättää omistajakorvauksensa nostamatta ja siirtää sen kalatalousalueen käyttöön allekirjoittamalla siirtosopimuksen. Pyrkimyksenä on, että mahdollisimman moni vesialueenomistaja sopii korvauksista kalatalousalueen kanssa ja mielellään jättäisivät varat kalatalousalueen käytettäväksi esimerkiksi kalastuksenvalvontaan, istutuksiin ja muihin yhteisiin toimenpiteisiin.

Kalatalousalue suorittaa vesialueen omistajien lukuun, voimassa olevien sopimuksien mukaiset toimenpiteet ja tehtävät, sopimusten piirissä olevilla vesialueilla. Kirkkonummi-Siuntionjoen alueella suoritettiin vuonna 2022 noin 90 tuntia kalastuksenvalvontaa siirtosopimusasiakkaiden vesialueilla. Istutuksia ei tehty siirtosopimusvaroilla vuonna 2022

Mikäli vesialueenomistaja haluaa nostaa korvauksensa, on omistajalla lain mukainen velvollisuus ilmoittaa seuraavat tiedot ja niissä tapahtuvat muutokset kalatalousalueelle:

Kun kyseessä on yhteinen vesialue, vaatii kalatalousalue lisäksi valtakirjan, josta ilmenee kuka hoitaa asioita sekä mahdollisesti muitakin selvityksiä.

Omistajakorvaukset, jotka eivät ylitä 50 euroa jäävät kalatalousalueelle kalastuslain mukaan. 50 euroa ylittävät korvaussummat, joista ei ole sovittu mitään, vanhentuvat kolmen vuoden jälkeen ja jäävät siinä vaiheessa kalatalousalueen käyttöön.

Ilmoitus omistajakorvauksista

Lisätietoa Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalueen omistajakorvauksista saat ottamalla yhteyttä kalatalousalueen toiminnanjohtajaan.