Vesienhoito

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa tulee huomioida muut valtakunnalliset hoitosuunnitelmat, joista Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalueella tärkeimmät ovat kansallinen lohi- ja meritaimenstrategiaItämeren meritaimenen vesistökohtaiset elvytys- ja hoitosuunnitelmatkansallinen rapustrategia sekä kansallinen kalatiestrategia.

Yhteistyö Länsi Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n kanssa

Kalatalousalue osallistuu Länsi Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n Siuntionjoki 2030- hankkeeseen, ja on mukana hankkeen ohjausryhmässä.  

Vuosina 2021 ja 2022 kalatalousalue on osallistunut yhteishankkeisiin 20 000 eurolla.
Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö on tehnyt kalanpoikaskartoituksia Gulf Olympia-poikaspyydyksellä ja kutualueinventointeja viistokaikuluotaimella Pikkalanlahdella, Pikkalajoessa ja Vikträsk-järvellä.
Vuonna 2022 Tavastfjärden‒Linlo-alueella kartoitettiin kalanpoikasia ja Pickala Golfin alueelle valmistui hauen kutu/poikaisalue, niin sanottu haukitehdas.
Hankkeiden loppuraportit on julkaistu vuonna 2023 ja ne ovat luettavissa täällä:
Siuntionjoen-kevatseuranta-ja-Pikkalanlahden-kuhan-poikaskartoitukset-hankkeen-loppuraportti
Tavastfjardenin–Linlon-kalanpoikaskartoitukset-ja-Pikkalan-haukitehdas-hankkeen-loppuraportti

Tarkkailut

Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden pistekuormittajat ovat velvoitettuja tarkkailemaan toimintansa vaikutuksia purkuvesistöihin. Tämä toteutetaan useamman velvollisen yhteistarkkailuna.
Uusimpiin raportteihin voit tutustua täällä:
Tarkkailu vuonna 2022
Yhteenveto vuosilta 2016-2020

Hylje- ja merimetso

Kalatalousalue seuraa hylje- ja merimetso-ongelmia, sekä alueen vedenlaatua ja osallistuu tarpeen mukaan hankkeisiin, jotka ovat sidoksissa näihin asioihin. Uudenmaan ELY-keskus on perustanut alueellisen merimetsotyöryhmän, jossa Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalue on edustettuna.